Gizlilik ve güvenlik ilkelerimiz

Herkes için çalışan gizlilik yaratıyoruz. Herkes için ücretsiz ve erişilebilir ürün ve hizmetler yaratmanın getirdiği sorumluluk budur. Bu, teknoloji ilerledikçe ve mahremiyetin gelişmesi gerektiğinden özellikle önemlidir. Kullanıcılarımızın verilerini gizli, güvenli ve korumalı tutmak için ürünlerimize, süreçlerimize ve çalışanlarımıza rehberlik etmesi için bu ilkelere güveniyoruz.

Kullanıcılarımıza saygı duymak. Mahremiyetlerine saygı duymak.
Bu ilkelerin ayrılmaz olduğuna inanıyoruz. Bu ilkeler, bir bütün olarak, baştan beri inşa ettiğimiz ve bundan sonra inşa edeceğimiz her şeyi etkileyen tek ve merkezi bir inancı ifade eder. İnsanlar web sitemizi ve ürünlerimizi kullandıklarında bize güvenirler ve bizim de onların bilgilerini doğru kullanma yükümlülüğümüz vardır. Bu, hangi verileri kullandığımız ve bunları nasıl kullandığımız ve koruduğumuz konusunda her zaman dikkatli olmamız gerektiği anlamına gelir.

Topladığımız veriler ve bunları neden topladığımız konusunda şeffaf olmak.
Kullanıcıların Green'in web sitesini nasıl kullanacakları konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için, hangi verileri, nasıl ve neden topladığımızı anlamayı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Şeffaflık, bu bilgileri kolayca erişilebilir kılmak, anlaşılır ve yönetilebilir hale getirmektir. Garanti ve destek bölümleri, iletişim formu, işe alma ve temsil formları, saklanan çerezler veya Google Analytics gibi istatistiksel araçların verileri aracılığıyla toplanan bilgiler yalnızca hizmetlerin sağlanmasını iyileştirmek için kullanılır ve Green Company'nin kendisi bu bilgilerin gizliliğinden ve korunmasından sorumludur.

En güçlü güvenlik teknolojilerini tüm ürünlerimize yerleştirmek.
Kullanıcılarımızın gizliliğine saygı duymak, bize güvendikleri verileri korumak anlamına gelir. Green'in ürünlerini, web sitelerini ve portallarını kullanıcılarımız için güvenli tutmak amacıyla, bu alandaki her zaman en iyi donanım, yazılım ve insan kaynağını kullanacağız.